Dotacje unijne

Strona główna > Dotacje unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 - działanie 3.4.
Dofinansowanie do działalności operacyjne w okresie globalnej pandemii.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 1.5.2.
Innowacyjna technologia obróbki z zastosowaniem systemów mocujących detali podstawą rozwoju firmy Ferrpol
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 1.5.2.
Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki mechanicznej z zastosowaniem narzędzi specjalnych, wyposażonych w tłumik drgań.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 - działanie 1.1.1.
Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnej technologii obróbki mechanicznej korpusu silników elektrycznych z zastosowaniem narzędzi specjalnych, wyposażonych w tłumik drgań
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2
Wdrożenie systemu B2B integrującego proces zarządzania zamówieniami szansą na dalszy rozwój firmy Ferrpol oraz jej Partnerów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 4.3.
Innowacyjna technologia obróbki detali podstawową rozwoju firmy Ferrpol
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8.1.1
Kompleksowy program szkoleń dla pracowników Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4-4.1.
Nowe technologie w tłoczeniu oleju podstawą rozwoju firmy Ferrpol (PKWiU 28.29.12.0)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Inwestycja w nowoczesne technolgie podstawą dalszego rozwoju oraz wzrostu przychodów firmy Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Zakup pięcioosiowego centrum frezarskiego – inwestycja w nowoczesne technologie produkcji w firmie FERRPOL