Zintegrowana polityka jakości i środowiska

Strona główna > Jakość > Zintegrowana polityka jakości i środowiska

Zarząd firmy FERRPOL zatwierdził ZINTEGROWANĄ POLITYKĘ JAKOŚCI I ŚRODOWISKA, której zasady są obowiązujące dla wszystkich pracowników.

Deklarujemy ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 i środowiskiem ISO 14001, przestrzeganie prawa w tym zakresie oraz podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników w każdym z tych obszarów.

Zintegrowana Polityka Jakości i Środowiska firmy FERRPOL jest ukierunkowana na osiągnięcie pełnego zadowolenia klientów z naszych wyrobów, dlatego konsekwentnie dążymy do wzrostu zaufania i wiarygodności firmy poprzez zagwarantowane zdeklarowanego poziomu jakości wyrobów i usług obróbki skrawaniem mając na uwadze poszanowanie środowiska naturalnego.

Realizując te zadania opieramy się na stale poszerzanej wiedzy, wykształceniu, wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników Preferujemy pracę zespołową, ale doceniamy i rozwijamy każdą indywidualność. Używamy najnowocześniejszych metod produkcji, stosujemy najlepsze maszyny i urządzenia adekwatne do naszych usług i produkcji.

Każdy etap realizacji procesów produkcji i przetwórstwa podlega ciągłemu doskonaleniu.

Jesteśmy firmą o długoletniej tradycji związaną z lokalną społecznością. Identyfikujemy i nadzorujemy znaczące aspekty środowiskowe, a tym samym doskonalimy wdrożone plany zapobiegające wystąpieniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska. W ten sposób nasze działania, zgodne z obowiązującym prawem, są ukierunkowane na zmniejszenie oddziaływania na otaczające nas środowisko.

Za realizację niniejszej polityki odpowiedzialny jestem osobiście, deklaruję również zapewnienie zasobów niezbędnych do funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

ZARZĄD
Natalia Brożyńska-Matuszewska
Daniel Szlachetka
Mariusz Siecla
Sebastian Kałużny

RAWICZ, Pażdziernik 2023 r.