Innowacyjna technologia obróbki detali podstawową rozwoju firmy Ferrpol

Strona główna > Dotacje unijne > Innowacyjna technologia obróbki detali podstawową rozwoju firmy Ferrpol

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 4.3.
Innowacyjna technologia obróbki detali podstawową rozwoju firmy Ferrpol