Wdrożenie systemu B2B integrującego proces zarządzania zamówieniami szansą na dalszy rozwój firmy Ferrpol oraz jej Partnerów

Strona główna > Dotacje unijne > Wdrożenie systemu B2B integrującego proces zarządzania zamówieniami szansą na dalszy rozwój firmy Ferrpol oraz jej Partnerów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2
Wdrożenie systemu B2B integrującego proces zarządzania zamówieniami szansą na dalszy rozwój firmy Ferrpol oraz jej Partnerów