Współpraca lokalna

Strona główna > Współpraca lokalna

Spółka FERRPOL działa bardzo aktywnie w lokalnym środowisku biorąc aktywny udział w wielu inicjatywach.

Podpisaliśmy umowę patronacką z miejscowym Technikum Mechanicznym, której przedmiotem jest długofalowa współpraca firmy ze szkołą oraz objęcie wspólnym patronatem branżowym klasy drugiej kształcącej się w zawodzie technik mechanik. Porozumienie obejmuje m. in.: wspólną organizację zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych dla uczniów, wspólne prowadzenie akcji promocyjnych i rekrutacyjnych na kolejne lata, wsparcie szkoły w maszyny oraz sprzęt specjalistyczny zgodny z profilem kształcenia, współpracę w zakresie przyznawania premii zakładowych dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia i Stypendium Branżowego dla najzdolniejszych uczniów Technikum w Rawiczu.

Od kilku lat bierzemy czynny udział w sportowej inicjatywie Rawicza – mamy własną drużynę w 24h biegu wokół rawickich plant. Stanowi to doskonały sposób na promowanie naszej gminy i miasta oraz zachęca lokalną społeczność do aktywnego spędzania czasu.

Wspieramy lokalny sport jako jeden ze sponsorów drużyny koszykarskiej.

Jesteśmy również mecenasem Rawickiego Festiwalu Teatralnego organizowanego przez Dom Kultury w Rawiczu.