Dofinansowanie do działalności operacyjne w okresie globalnej pandemii.

Strona główna > Dotacje unijne > Dofinansowanie do działalności operacyjne w okresie globalnej pandemii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 - działanie 3.4.
Dofinansowanie do działalności operacyjne w okresie globalnej pandemii.

Dofinansowanie do działalności operacyjne w okresie globalnej pandemii.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.04.00-30-0578/20-00

Okres realizacji: od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 334 481,46 zł

Kwota dofinansowania: 334 481,46 zł

Krótki opis projektu – Projekt dotyczy dofinansowania bieżącej działalności firmy w okresie globalnej pandemii.